add-onsutstyr

Falck Sykkelregister – et dårlig veddemål?!

I artikkelen «Advarer syklister mot treningsapper med GPS» i dagens VG kunne vi lese om hvordan tyvene bruker GPS-sporene for å finne frem til verdifulle sykler. Blant rådene for å forhindre tyveri nevnes selvfølgelig Falck Sykkelregister.

Min forrige sykkel registrert hos Falck Sykkelregister var en racersykkel fra 2006. Den – som alle andre sykler siden – har jeg alltid oppbevart innendørs i solid forvaring. Skal den stjeles fra meg så må det derfor enten skje ved innbrudd eller ved at den rives av meg mens jeg sitter på den.

Derfor har jeg ofte lurt på om Falck Sykkelregister har noe for seg, så jeg gjorde litt research for å se om de 299 kronene som registreringen koster faktisk gir og om det er verdt penga. (For enkelthets skyld har jeg rundet opp til 300 kroner i resten av artikkelen.)

En seriøs hengelås utsetter i det minste et tyveri...

En seriøs hengelås utsetter i det minste et tyveri…

Litt bakgrunnsinfo

Ifølge Sykkeltyveri.no består den norske sykkelparken av 2.000.000 sykler. I slutten av 2011 kunne vi lese i Aftenposten at det selges 400.000 sykler årlig i Norge, mens Sykkeltyveri.no melder om 250.000 nye sykler årlig. Uansett hvilke tall du legger til grunn så er et stort marked for Falck Sykkelregister å pushe sine tjenester til.

Ifølge Sykkeltyveri.no stjeles det 60.000 sykler i Norge i året. Hvis den norske sykkelparken faktisk består av 2.000.000 sykler, og alle har lik sannsynlighet for å bli stjålet, så er det hvert år cirka 3% sannsynlighet for at en tilfeldig sykkel blir tatt. Noen sykler har selvfølgelig større sannsynlighet for å stjeles enn andre, men så kan man også argumentere med at de som har styggdyre sykler også oppbevarer dem sikkert innendørs når de ikke er i bruk slik at de har en lavere sannsynlighet for å bli stjålet enn en stålhest med skeivt hjul låst til en lyktestolpe i Waldemar Thranes gate. Jeg har i alle fall lagt 3% sannsynlighet for tyveri til grunn. 

Ifølge Sykkeltyveri.no var det i starten av 2011 registrert 600.000 sykler hos Falck Sykkelregister, hvorav 350.000 var fire år eller nyere. Røft regnet vil det si at 80-90.000 sykler registreres hos Falck Sykkelregister hvert år. Dette betyr at 30% av samtlige sykler og et sted mellom 25 og 40% av alle nye sykler er registrert hos Falck Sykkelregister. En kjapp runde via kalkulatoren viser at Falck Sykkelregistermå ha en årlig omsetning mellom 24 og 27 millioner årlig. Det er mye penger. Hva går de til?

 

What’s in it for you? Og Falck Sykkelregister?

Jeg ringte Falck Sykkelregister 17. mars for å bekrefte hva man får for pengene – du betaler altså for å registrere sykkelen sin i deres databaser for tre år, tilsvarende 100 kroner årlig. For denne engangssummen får du:

 •  #1: Sykkelen din registrert i en database som er tilgjengelig for både Politi og forsikringsselskaper.
 • Hva så om fabrikat, modell og rammenummer er registrert i en database? Øvrige kjennetegn registreres ikke. Jeg har solgt x antall sykler brukt på Finn, og ikke en eneste gang har kjøper bedt om å få rammenummeret for å verifisere at jeg ikke selger tyvegods. Jeg er i det heletatt usikker på hvor bevisst forhold folk har til rammenummer, og hvor mye det faktisk benyttes.
 • #2: Et oblat du kan klistre på sykkelen din for en avskrekkende effekt på tyver.
 • Jeg har dessverre ikke funnet noen sykkeltyver jeg har kunnet intervjue for denne artikkelen, men jeg stiller meg tvilende til hvor avskrekkende et Falck-klistremerke egentlig er. Er man virkelig hypp på å stjele en sykkel så er det jo bare å pille av klistremerket etterpå?
 • #3: Assistanse “i alle ledd”, dvs ta imot skadevarsling, registrere anmeldelse hos Politiet og sette deg i kontakt med forsikringsselskapet ditt.
 • Å registrere en politianmeldelse og ringe forsikringsselskapet for å melde fra om stjålet sykkel tar ikke veldig lang tid. Det kan sågar gjøres via skjemaer på web’en. Hvorfor betale et mellomledd til å gjøre en jobb du likegodt kan gjøre selv?

Ett argument til som ikke er nevnt hos Falck Sykkelregister er at forsikringsselskapet er opptatt av at sykler er registrert i såkalte FG-registre (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd), og Falck Sykkelregister er den eneste av sitt slag. Sånn sett har de monopol på denne delen av markedet.

Merk at Falck Sykkelregister ikke forsikrer syklene, så når forsikringspremier skal utbetales så er det forsikringsselskapet som gjør det – ikke Falck Sykkelregister. Så lenge Falck Sykkelregister gjør det nevnt over så har de levert sin del av avtalen.

Ifølge Sykkeltyveri.no mottar Falck Sykkelregister 7.000 henvendelser årlig fra kunder som vil melde fra om stjålet sykkel. Med cirka 250 arbeidsdager i året tilsvarer dette 28 henvendelser daglig. Nå tipper jeg veldig, men dette kan ikke kreve mange årsverk, kanskje 5-10 stykk.

Det Falck Sykkelregister kort fortalt forplikter seg i bytte mot millioninntekten er å vedlikeholde og tilgjengeliggjøre en sykkeldatabase, produsere og sende ut oblater som eiere kan klistre på sykkelen, og hjelpe de som ikke evner eller gidder å håndtere tyveriet hos Politi/forsikring. Det forsvinner nok også noe i markedsføring og distribusjon av materiell til landets mange sykkelbutikker.

Uansett, som alle andre så skal selvfølgelig Falck Sykkelregister være en lønnsom virksomhet som gir en fornuftig avkastning til sine eiere, og det gjør de antageligvis til gangs med sykkelregistreringene sine…

 

Men hva med forsikringsselskapene?

Derfor sjekket jeg med fire kjente forsikringsselskaper for hva det betyr for innboforsikringen min dersom syklene mine er registrert i Falck Sykkelregister. Det kan jo hende at det er en fordel å hente der…

DNB Forsikring reduserer sin egenandel til 2.000 kroner dersom sykkelen er registrert hos Falck. Den vanlige egenandelen er på 4.000 kroner. Det vil si at man betaler 300 kroner året for å få en 2.000 kroners reduksjon i egenandel ved tyveri. Dersom sannsynligheten for at sykkelen er stjålet er høyere enn 15% (300 / 2.000 kr) så er registrert verdt det, ellers er det ulønnsomt. Som statistikken over viser så er sannsynligheten for tyveri 3%, slik at du vil være den tapende part i “veddemålet” dersom du registrerer deg hos Falck. Kilde: https://www.dnb.no/privat/forsikring/innboforsikring.html.

Storebrand reduserer også egenandelen ned til 2.000 kroner dersom sykkelen er registrert hos Falck. Hvor mye den ordinære egenandelen er vites ikke, men for å slå 3% sannsynlighet for tyveri må egenandelen være 12.000 kroner eller høyere (10.000 kroner med 3% sannsynlighet for tyveri gir 300 kroner, tilsvarende prisen hos Falck). Så lenge egenandelen er under 12.000 kroner kan du droppe Falck. Kilde: https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/nyhetsbrev_felles_apr12_sykkelregister.html.

Hos IF Skadeforsikring halveres egenandelen dersom en stjålet sykkel er registrert hos Falck. Egenandelen kan variere fra 4.000 til 25.000 kroner, og så lenge egenandelen din hos IF er 20.000 eller høyere så vil Falck-registrering lønne seg (fordi 20.000 / 2 = 10.000 kroner, som ved 3% sannsynlighet for tyveri gir 300 kroner, tilsvarende prisen hos Falck). Kilde: http://www.if.no/web/no/privat/forsikringer/innboforsikring/pages/default.aspx.

Gjensidige gir ikke redusert egenandel ved tyveri, men rabatt på innboforsikring. I mitt tilfelle utgjorde det cirka 2-300 kr/året på en innboforsikring på rundt 3.000 kr. Sånn sett kan man si at dersom rabatten man får på innboforsikringen er mer enn (100 kr/år * antall sykler) så er Falck Sykkelregister verdt investeringen. Kilde: Telefon til Gjensidige mandag 17. mars (telefon 03100).

 

Oppsummering

Så fra et sykkeleierperspektiv med innboforsikring ser jeg kun to tilfeller hvor Falck Sykkelregister har noe for seg:

 1. Hvis forsikringsselskapet gir en reduksjon på forsikringspremien som (mer enn) kompenserer for det du må betale til Falck Sykkelregister. Så lenge du får en årlig rabatt i forsikringspremien din tilsvarende minst 100 kroner per sykkel så er Falck Sykkelregister lønnsomt.
 2. Hvis forsikringsselskapet gir en reduksjon i egenandel på 10.000 kroner eller mer ved tyveri av en sykkel som er registrert (3% sannsynlighet for tyveri * 10.000 kroner = 300 kroner som registrering koster).

Som sykkeleier er du bedre tjent med å ta dine forhåndsregler:

 • Sjekk hva “the fine print” i forsikringen din sier med hensyn til egenandel, øvre verdi på sykkel, hva som skjer dersom sykkelen er låst inne i hus, osv.
 • Undersøk hvor mye sykkelen din er forsikret for hos ditt forsikringsselskap, og vurder eventuelt å øke verdien.
 • Lås sykkelen alltid med en solid lås dersom den står et sted hvor flere har tilgang.
 • Ikke fortell hele verden at du har en fancy sykkelpark. Hvis du logger treningsøktene dine med GPS-spor på en åpen plattform som Strava eller Garmin Connect, sjekk om du har satt på sikkerhetsinnstillingene.
 • Hvis sykkelen blir stjålet, meld fra til forsikringsselskap og Politi umiddelbart, samt gi beskjed til alle lokale sportsbutikker om at sykkelen din er stjålet (inkludert kjennemerker). Sett også opp et autosøk på Finn.no. De fleste forsikringsselskaper setter nok pris på at du som kunde tar saken seriøst.
 • Kort fortalt, bruk hue!

 

Til slutt, blir sykkelen din stjålet så kan dette være til inspirasjon:

 

Kommentarer