add-onsutstyr

Test av kjede: Shimano Dura Ace 9000 vs Ultegra 6800

De flotteste syklene utstyres med Shimano Dura Ace, SRAM Red og Campagnolo Super Record. Sykler på nivået under utstyres gjerne med de noe tyngre, ikke like eksotiske variantene Ultegra, Force og Record/Chorus.

Sykkelentusiaster har ofte en oppfatning av at de dyreste variantene ofte bruker mer eksotiske materialer som titan og karbon, koster de mer og slites fortere. Men stemmer det at man BÅDE betaler mer for lavere vekt OG må skifte oftere? Eller er det bare tull?

For å se om dette stemmer har jeg gjort et lite eksperiment med Shimano-kjeder: Fordelen med kjeder er at det er relativt enkelt å observere slitasje: Man måler simpelthen hvor langt kjedet har strukket seg etter en viss tid i forhold til da det var helt nytt.

Til sammenlikning er det vanskeligere å objektivt måle slitasje på en kassett med 10-11 tenner eller en krank, som kan tåle store mengder juling og hvor levetid avhenger av hvor godt resten av drivverket vedlikeholdes.

 

Hypotese

Hypotesen er at dersom dyrere og lettere utstyr faktisk slites fortere, må Dura Ace-kjedet strekke seg lengre enn et Ultegra-kjede ved lik bruk over like lang tid.

Hvor mye strekker egentlig kjedet seg ved bruk - og er det forskjell på Ultegra og Dura Ace?

Hvor mye strekker egentlig kjedet seg ved bruk – og er det forskjell på Ultegra og Dura Ace?

 

Metode

Forsøkskaninene mine ble et Shimano Dura Ace 9000-kjede (veier 243 gram, koster 285 kroner hos Bikeshop) og et Shimano Ultegra 6800-kjede (veier 253 gram, koster 249 kroner hos Bikeshop), begge målt til nøyaktig 138 cm (114 lenker) før de ble tatt i bruk.

For å sikre et godt sammenlikningsgrunnlag har jeg syklet 55-60 timer med begge kjeder under så like forhold som mulig:

  • Ultegra-kjedet ble brukt totalt 55 timer, fordelt på 20 timer utendørs på to turer i flott, tørt vær uten ekstreme belastninger, samt 35 timer inne på rulle.
  • Dura Ace-kjedet er kjørt i 60 timer, utelukkende inne på rulle.
  • Det har vært lite variasjon i belastningen kjedene har vært utsatt for: Jeg har tråkket på cirka 53 x 17 med 90-100 i kadens og mellom 200 og 300 watts motstand.
  • Forøvrig har kjedene vært brukt sammen med en Shimano Dura Ace krank (53/39) og en Ultegra kassett (11-25)
  • Kjedene har blitt påført cirka samme mengde smøring/olje – det vil si veldig lite.

Ettersom kjedene var identiske før de ble tatt i bruk, målte jeg bare hvor mye lengre det ene kjedet har strukket seg enn det andre.

 

Funn

Helt nytt var kjedene 138 cm lange. Da jeg la de to brukte kjedene og et nytt kjede ved siden av hverandre, måtte jeg fram med målebånd og laser for å faktisk se om det var forskjell – og så vidt jeg kunne måle, hadde begge kjedene strukket seg 0,1 cm hver – det vil si at både Ultegra- og Dura Ace-kjedet målte 138,1 cm etter bruk. Dette utgjør et strekk på 0,07%, altså ikke engang én promille.

Også tyske Tour Magazine fant i en liknende, men mer omfattende test fra Q4-2011 at det ikke var noe forskjell i slitestyrken til Shimano-kjedene – men det var forskjell mellom merker.

Tre kjeder lagt over hverandre. Øverst: Nytt Shimano DA-kjede, midten brukt DA-kjede (60 timer) og nederst brukt Ultegra-kjede (55 timer). Målebåndet sto dessverre skeivt ved fotografering; lengden skal være henholdsvis 138, 138,1 og 138,1 cm.

Tre kjeder lagt over hverandre. Øverst: Nytt Shimano DA-kjede, midten brukt DA-kjede (60 timer) og nederst brukt Ultegra-kjede (55 timer). Målebåndet sto dessverre skeivt ved fotografering; lengden skal være henholdsvis 138, 138,1 og 138,1 cm.

 

Begrensninger

Forsøket bør jo selvfølgelig gjennomføres mange ganger for å få et reliabelt svar, slik at selv om jeg her konkluderer med at kjedene slites likt, så er det ikke nødvendigvis det man ville funnet om man gjentok eksperimentet 100 ganger.

Og selv om jeg her kan trekke slutningen at Dura Ace og Ultegra-kjeder slites likt, er det ikke sikkert det stemmer for øvrige slitedeler.

Videre, selv om funnene mine gjelder for Shimano, er det godt mulig svaret ville vært annerledes med SRAM eller Campagnolo, eller til og med mellom andre Shimano-produkter.

På grunn av at jeg har forsøkt å holde så mange variabler under kontroll, har jeg ikke fått sammenliknet hvordan kjedene oppfører seg under gjentatt giring. Noen mener at Dura Ace vil gi et stillere drivverk og bedre girskifte – og det kan stemme, men samtidig har jeg ikke opplevd at Ultegra har fungert dårligere heller.

Fordi nesten all testing er gjort på rulle innendørs, har heller ikke drivverket vært utsatt for grus, møkk og annet svineri som det ellers ville fått dersom jeg hadde syklet utendørs. Dermed har jeg ikke grunnlag for å si om det er forskjeller mellom hvordan Ultegra-kjedet oppfører seg sammenliknet med Dura Ace etter å ha blitt utsatt for utendørs bruk og hva det medfører.

 

Konklusjon

Dura Ace og Ultegra ser ut til å slites helt likt. Altså betaler du 34 kroner ekstra for å spare 10 gram, eller 3,4 kroner ekstra per gram spart.

Kommentarer