softwareutstyr

Tredelt guide til hvordan samle alt på ett sted: #3 – Forskjellen på backup-filer fra Strava og Garmin Connect

Det er mulig å hente ut både gpx- og tcx-filer fra både Garmin Connect (GC) og Strava. GC har ingen mulighet for batch eksport av aktiviteter. Strava har mulighet for å hente ut alle aktiviteter i gpx-format i en zip-fil, mens tcx-eksport krever at man tar ut én og én fil manuelt. Så lenge man ønsker aktivitetene ut som tcx-filer så må man derfor bruke en tredjepartsløsning.

 

Aktiviteter som lagres på en Garmin-enhet finnes i filformatet fit (som står for Flexible and Interoperable Data Transfer). Når filene er lest inn i GC eller Strava så kan de deretter eksporteres som gpx eller tcx. Begge disse filformatene baserer seg på et extensible markup language (xml)-skjema, som veldig enkelt forklart er en måte å strukturere data slik at det kan utveksles mellom flere steder (feks mellom en sykkelcomputer og en treningsdagbok).

 

1) gpx er et vanlig xml-skjema laget for å kunne utveksle GPS-data (koordinater), og det er mulig å legge til flere variabler som høydemeter, tid, puls, og så videre (se Wikipedia).
2) tcx er en variasjon av gpx som Garmin har utviklet spesielt for utveksling av treningsdata, og inneholder ofte mer data enn gpx (se Wikipedia).

 

Det er logisk å tenke at dersom man får dratt ut aktivitetene fra GC eller Strava enten i gpx- eller tcx-format så har man en komplett sikkerhetskopi av treningsdagboka. Merkelig nok er det faktisk forskjell på hvilke data som blir med i eksporten avhengig av om man bruker GC eller Strava og om man velger gpx eller tcx. Dette skyldes i alle fall to ting:
1) I GC og Strava kan man tilføre hver aktivitet en hel rekke mer data som aktivitetsnavn, type utstyr, notater, og så videre.
2) Garmin og Strava gjør ikke denne tilleggsinformasjonen tilgjengelig i gpx- eller tcx-filene, og fordi informasjonen ikke blir med i eksporten så vil den gå tapt i en sikkerhetskopi.

 

Jeg har derfor laget en matrise som beskriver hvilke data som blir med avhengig av treningsdagbok og filformat. Jeg har brukt to aktiviteter som eksempler; én sykkeltur der jeg brukte Garmin Vector-pedaler og én løpetur med Garmin Forerunner 620 med løpedynamikk-data. Jeg har valgt disse to filene fordi de i teorien skal inneholde mest mulig forskjellig data slik at vi kan se hva som blir med.

 

Jeg navngir aktivitetene mine slik at jeg vet hva den bestod av, og kommentarene til aktivitetene gir uvurderlig kvalitativ informasjon. Og så lenge tid, koordinater, puls, watt og kadens er tilstede så kan man regne seg frem til det meste som er relevant for en syklist, mens for løping kan løpsdynamikk være interessant.

 

Det viktigste spørsmålet er hvilken data som er viktig å ta vare på. For meg (og antageligvis de fleste andre) er det følgende, i prioritert rekkefølge:
1) Navn på aktiviteten.
2) Kommentarer til aktiviteten.
3) Tid.
4) GPS-koordinater, eventuelt distanse og høydemeter.
5) Puls.
6) Watt.
7) Kadens/løpsdynamikk.
8) Type aktivitet, utstyrstype, temperatur, kalorier, osv.
Hvilket eksportalternativ som er best egnet er avhengig av hva som er viktig for deg (og hvor glad du er i å knote med IT-ting).

 

Eksport av en sykkelaktivitet

 

Variabel
GC gpx
Strava gpx
GC tcx
Strava tcx
Tapiriik tcx
# variabler totalt
14
11
39
21
29
Navn på aktivitet
Ja
Ja
Ja
Nei (blir med i filnavn i stedet)
Ja
Kommentar til aktiviteten
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Tid
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
GPS-koordinater eller distanse/høydemeter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Puls
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Watt
Nei
Nei
Ja (men fordeling h/v ikke med)
Ja (men fordeling h/v ikke med)
Ja (men fordeling h/v ikke med)
Kadens/løpsdynamikk
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Type aktivitet, utstyrstype, temperatur, kalorier, osv.
Kun temperatur
Kun temperatur
Kalorier og type aktivitet
Kalorier og type aktivitet
Kalorier og type aktivitet
# andre variabler
4
2
15
2
8

 

Eksport av en løpeaktivitet

 

Variabel
GC gpx
Strava gpx
GC tcx
Strava tcx
Tapiriik tcx
# variabler totalt
14
11
39
21
29
Navn på aktivitet
Ja
Ja
Ja
Nei (blir med i filnavn i stedet)
Ja
Kommentar til aktiviteten
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Tid
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
GPS-koordinater eller distanse/høydemeter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Puls
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kadens/løpsdynamikk
Nei
Kun kadens
Ja
Kun kadens
Kun kadens
Type aktivitet, utstyrstype, kalorier, osv.
Nei
Nei
Kalorier og type aktivitet
Kalorier og type aktivitet
Kalorier og type aktivitet
# andre variabler
4
2
15
2
8

 

Oppsummering

 

 
GC gpx
Strava gpx
GC tcx
Strava tcx
Tapiriik tcx
Pluss
Får med kommentarene fra GC.
Enkelt å ta ut i batch fra Strava via zip-fil.
Finnes tredjepartsløsninger for batch-eksport.
Inkluderer watt for syklister og løpsdynamikk for løpere.
Tar med all relevant data uten filnavn og kommentarer.
Inkluderer watt.
Enkel eksport.
Inkluterer watt.
Minus
Ingen enkel måte å ta ut i batch.
Mangler watt for syklister.
Mangler løpsdynamikk for løpere.
Får ikke med aktivitetstype.
Får ikke med kommentarene.
Mangler watt for syklister.
Mangler løpsdynamikk for løpere.
Får ikke med aktivitetstype.
Får ikke med kommentarene.
Veldig klønete eksport (ikke batch, må bruke “ukjent” metode).
Mangler løpsdynamikk for løpere.  
Mangler aktivitetsnavn (finnes kun i filnavn).
Mangler kommentarer.
Får ikke med kommentarene.
Mangler løpsdynamikk for løpere.
Passer for
Jeg liker at GCs gpx-fil tar med notater fra treningsøkta, men fordi den ikke tar med watt (og jeg ikke bruker GC) så er ikke det alternativet aktuelt for meg.
Stravas gpx-eksport er enkel å utføre, men fordi den mangler notater og watt så blir heller ikke den aktuell.
GCs tcx-fil er veldig informasjonsrik og godt egnet så lenge kommentarer ikke er nødvendig.
Stravas tcx-fil ville vært komplett dersom Strava kunne legge ved aktivitetsnavn og kommentarer, samt at det var mulig å gjennomføre en batch-eksport. Jeg har sendt en henvendelse til Strava om å forbedre dette og ser frem til å få et svar.
Tapiriiks eksport av tcx er en forbedring av Stravas løsning da den inkluderer aktivitetsnavn og er enkel å gjennomføre, men mangler kommentarer.

 

Konklusjonen er at ingen av de fem alternativene jeg har sett på er optimale, så man må bare vurdere hva som er best egnet ut fra sitt behov.

 

Det kan være lurt å ta backups direkte fra Garmin-enheten (i fit-format) og i tillegg ta ut gpx- og/eller tcx-filer fra den treningsdagboka du foretrekker, og så er du sikret at du ivaretar mest mulig informasjon.


Det viktigste du kan gjøre er å spørre deg selv hvilke data du trenger, hvorfor du trenger det, og deretter velge metode for registrering og ivaretakelse. Og om dette opptar deg litt over middels så kanskje du bør spørre noen som kjenner deg om du tilfeldigvis er litt Rainman… mye tyder i alle fall på at jeg er det. 🙂

Kommentarer